Deklaracja dostępności

Koordynator dostępności

Koordynator ds. dostępności architektonicznej
Alina Ławicka
kontakt:
telefon 564726334
e-mail: alawicka@gminanml.pl
 
Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej
Andrzej Januszewicz
kontakt:
telefon 564726320
e-mail: ajanuszewicz@gminanml.pl

 

Deklaracja dostępności
 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie https://gminanml.pl
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
- filmy opublikowane przed 23.09.2020 nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji,
- część załączonych plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje zwrotne i kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Andrzej Januszewicz, ajanuszewicz@gminanml.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564726320. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności składać można pisemnie na adres Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, elektronicznie na adres skrytki epuap: //urzad_gminy_nml/skrytka lub adres e-mail: urzad@gminanml.pl.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie , 13-300 Mszanowo ul Podleśna 1 prowadzą trzy wejścia A , B i C. . Budynek Urzędu Gminy umożliwia dostęp osobie ze szczególnymi potrzebami wyłącznie na parter budynku wejściem A.
2. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w tym jedno przy podjeździe prowadzącym do wejścia A.
3. Punkt obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia A .
4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Pierwsza kondygnacja pozbawiona jest barier poziomych oraz jest wyposażona w toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami.
5. W wiatrołapie budynku znajduje się domofon wraz z tablicą informacyjną do pracowników urzędu, za pomocą którego możliwy jest kontakt z pracownikiem wykonującym obowiązki służbowe na drugiej kondygnacji. Pracownik prowadzący sprawę może przyjąć petenta w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności dostępu na drugą kondygnację.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku dostępna jest pętla indukcyjna oraz urządzenie ułatwiające czytanie tekstu.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
9. Na korytarzach są umieszczone tablice z drukiem powiększonym z informacją w którym pomieszczeniu jakie sprawy możemy załatwić.
10. Korzystanie z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu - zgodnie z procedurą zamieszczoną na Platformie eUsług Mieszkańca w eBOI. https://e.gminanml.pl/eboi/services/50

 

Informacje dodatkowe

 

Blisko połowa filmów umieszczonych w naszym serwisie ma tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Staramy się je uwzględniać we wszystkich najważniejszych filmach.

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony.