Lista poległych

Imię i nazwisko Miejsce śmierci Rok śmierci Kategoria zgonu Informacje dodatkowe
Aborowski Franciszek Nawra 1939 Rozstrzelani
Abujewski Wacław Wielkie Łąki 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Adria Edmund - miejsce nieznane Brak danych Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 42 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Aleksandrowicz Jan Monte Cassino 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa – 39 lat. Powołany do Wojska Polskiego w 1939 r. Pełnił Straż Graniczną w Radomnie. Następnie na pracach w ZSRR oraz w wojsku gen. W. Sikorskiego. {AD MEMORIAM }.
Anowski Jan Czechosłowacja 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Anowski Klemens Łódź 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Antkiewicz Konstanty Bratian 1939 Rozstrzelani
Antkiewicz Leokadia Bratian 1939 Rozstrzelani
Arentowicz Kazimierz Katyń 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 1907 w Łąkorzu. Studia w Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych. Do 1939 r. pracował jako nauczyciel w Grudziądzu. Dostał się do niewoli w 1939 r. w okolicach Tarnopola. Zam. w Katyniu. {A.K., Ludzie, s. 40-41}.
Balicki Franciszek Stutthof 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Balicki Leon - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Montowa – Parowy. Powołany do Wojska Polskiego w 1939 r. Zginął w czasie bombardowania.{AD MEMORIAM}
Baran Władysław Oranienburg 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Barański Henryk - 1942 Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane)
Bartkowska Waleria Marzęcice 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Bartkowski Bernard Marzęcice 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Bartkowski Czesław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Bartkowski Feliks - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pamiątkowa Radomno}.
Bartkowski Franciszek ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Przeżył lat 39, tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu
Bassek Tomasz Bratian 1939 Rozstrzelani
Becker Zygmunt Bratian 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Łąkorza. Robotnik.{tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu; Kulpa, Łąkorz}.
Bedra Jadwiga Toruń 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Mieszkanka Zmarła w 1942 r. na tzw. „Szmalcówce” w Toruniu w wieku 8 lat i czterech miesięcy.
Bedra Leon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Bendyk Edward - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno
Bendyk Leon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Bielicki Leon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Bieniaszewski Wincenty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Bieńkowski Bolesław Katlewo 1944 Rozstrzelani Miał 38 lat. Mieszkaniec Ostaszewa. Aresztowany przez SS. Zastrzelony 16 XI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Bieńkowski Jan Ostaszewo 1944 Rozstrzelani
Binerowski Franciszek Stutthof data nieznana Rozstrzelani
Bogdański Walenty Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 20 V 1914 r. w miejscowości Długie. Rozstrzelany 7 XI w NML. {A.K., Czarny czwartek, s. 31; tablica pamiątkowa Gryźliny}.
Bonna Stanisław Lubawa 1939 Rozstrzelani Ur. 17 I 1911 r. w Dortmundzie. Po śmierci rodziców, wychowywali go Franciszek i Katarzyna Bonnowie w NML. Pracował jako praktykant w Starostwie Lubawskim w NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w Lubawie. {A. K., Czarny czwartek, s. 31 – 32}.
Bork Mieczysław Bratian 1939 Rozstrzelani Ur. w 1892 w Grucie. Filomata, bankowiec. W latach 1923-1939 dyr. Banku Ludowego w NML. aktywnie działał w wielu organizacjach społecznych. Rozstrzelany 7 XI 1939 r. w Bratianie. {A. K., Ludzie, s. 73-74}
Borys Izydor Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 40 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}.
br. Osmański Władysław Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Brandt Alojzy Francja 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Brinski Skarlin 1944 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym.
Brzeski Kazimierz Francja 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Brzoskiewicz Teofil Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 48 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}.
Brzozowska Danuta Montowo 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Podczas nacierania frontu na Montowo przy ostrzale artyleryjskim 8-letnia BD ginie przygnieciona murem 21 I 1945r. {AD MEMORIAM}.
Brzozowski Jan Ostaszewo 1944 Rozstrzelani Ur. 11 IX 1909 r. Miał 35 lat. Pracował w majątku Montowo jako ogrodnik. Aresztowany przez SS wywieziony do Ostaszewa i zastrzelony na drodze Ostaszewo-Iwanki 9 XI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Bukowski Kazimierz Holandia 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Burkiewicz Franciszek Niemcy 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Starego Grodziczna. Miał 18 lat. Pod koniec wojny powołany do wojska niemieckiego. Zginął na terenie Niemiec. {AD MEMORIAM}.
Burzacki Edmund Frankfurt 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 30 IV 1927 r. Mieszkaniec Montowa – Parowy. Jako młodociany został ze szkoły wzięty do wojska niemieckiego. Ostatni list datowany był w grudniu 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Burzacki Stanisław Modlin 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 5 XII 1911 r. Mieszkaniec Montowa - Parowy. W wieku 29 lat otrzymał kartę mobilizacyjną. Bronił Modlina i stolicy. Urzędowa data śmierci – 30 IX 1939 r. {AD MEMORIAM}.
Cegielski Teodor Lorki 1944 Rozstrzelani Urodzony w 1886 r. – miał 58 lat. Rozstrzelany 9 XI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Cellary Aleksander Dachau 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Cerańska Czesława Wielka Wólka data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Cerkownik Edward Modlin 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Urodzony wrzesień 1916 - miał 22 lata. Mieszkaniec Ostaszewa. W czynnej służbie wojskowej od marca 1939 r. w Brześciu nad Bugiem. {AD MEMORIAM}.
Chała Franciszek Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 1 V 1900 r. w Mroczenku. Mieszkał w Gwiździnach. Wstąpił w szeregi Policji państwowej. Pracował na terenie przygranicznym w Fitowie. Zamordowany w 1940 r. w Kalininie. {Lichota, Policja, s. 39}.
Chechłowski Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Cherkowski Mateusz Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Chełkowski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Chyliński Franciszek Trzcin 1944 Rozstrzelani Rozstrzelany w 1944 r. w Trzcinie. {pomnik w Trzcinie tu błąd: Chiliński}
Chyliński Kazimierz Brodnica 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Cierkowska Józefa - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Cierkowska Zofia - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Ciesielski Jan Trzcin 1944 Rozstrzelani Pomnik w Trzcinie
Cieszyński Antoni ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec Sędzic.{W. Jastrzębski, W dalekim}
Cieszyński Józef Austria 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ciołek Stanisław Szwarcenowo 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Ćwikliński Teofil Berlin 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Czapliński Władysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 43 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Czerski Anastazy - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Czerwiński Józef Dubno 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Czerwiński Józef Bratian 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Czubkowska Janina Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Wojsko sowieckie penetrowało okolice Łąkorza docierając do osady śródleśnej Białe, która była zamieszkała przez rodziny leśnych robotników. Sowieci zastali tam rannego Ukraińca, którego zabrali i rozstrzelali. Za wydanie Sowietom rannego żołnierza Ukraińcy – własowcy z zemsty dopuścili się 7 lutego 1945 r. ludobójstwa na 13 mieszkańcach Białego. {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Dąbrowska Regina Potulice 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 5 IX 1940 r. (miała 14 miesięcy) – rodzina Bernard i Klara Dąbrowscy zostali wywiezieni do Potulic. Regina zmarła 1 IX 1942 r. Rodzina wróciła w marcu 1943 r. {Opracowanie: AD MEMORIAM 62 ofiar II Wojny Światowej z terenu parafii Grodziczno jako materiały przygotowujące na uroczysty POGRZEB w dniu 22 września 1996 r. zorganizowany przez wszystkie Urzędy, Szkoły i Organizacje- mps.; Treść tablicy pamiątkowej ze spiżu w kościele parafialnym w Grodzicznie}.
Dąbrowski Skarlin 1944 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym.
Dąbrowski Bolesław Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Przeżył lat 43, Robotnik leśny z osady Białe. {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Dąbrowski Eugeniusz - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Dąbrowski Franciszek - miejsce nieznane 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Dąbrowski Franciszek - 1943 Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Zmarł w 1943 roku
Dąbrowski Józef Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 41 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}.
Deja Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) miejsce śmierci Kraków
Dembińska Anastazja - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Dembiński Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Dembowski Władysław ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec NML.{W. Jastrzębski, W dalekim}.
Dembski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Dembski Zygfryd Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Urodził się w 1939 r. Ofiara doświadczeń medycznych. Zmarł w wieku 3 lat 6 miesięcy.
Demski Maksymilian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) miejsce śmierci Kraków
Denst Franciszek Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 30 XI 1897 r. w NML. Z zawodu fryzjer. W 1927 r. otworzył zakład fryzjerski (ob. ul. 19 Stycznia). Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 32; pomnik Nawra}.
Doc. dr Żuralski Tadeusz Katyń 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Dombrowski Bernard Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec Skarlina. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Dr Werner Bronisław Dachau 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Draheim Julian Kielce 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 9 VI 1903 r. W lutym 1944 r. wzięty do wojska niemieckiego na front wschodni. {AD MEMORIAM}.
Draniczarek Tomasz Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. w 1888 r. Był starszym posterunkowym Policji Państwowej w NML. Zatrzymany przez władze sowieckie. Zam. w maju 1940 r. {A. K., Ludzie, s. 101-102}.
Draszanowski Bronisław Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 46 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Drawiec Teofil Gdańsk 1943 Rozstrzelani
Drweński Bronisław ZSRR (Ural) 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Dudalski Wenanty Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 24 VIII 1882 r. Wywieziony z mieszkańcami Skarlina przez Rosjan w głąb ZSRR. {CATL}.
Dulęba Jan Kozielsk 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 26 VI 1899 r. Od 1934 r. Powiatowy Komendant Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w NML. W okresie II wojny był dowódcą batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza. {A. K. , Ludzie, s. 102}.
Dzięgielewski Antoni - miejsce nieznane data nieznana Rozstrzelani
Dziukowski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Eckert Herman Gross – Born 1939 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 12 III 1905 r. w Szwarcenowie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Lubawie w 1924 r. Był nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej w Cerkwicy Małej, następnie w Dąbrowie i Ciechocinie pow. chojnicki. Aresztowany przez policję niemiecką zesłany do Gross – Born (Górne Sulimowo), gdzie zginął w listopadzie 1939. {Szews, Słownik, t. II, s.65}.
Elminowski Franciszek - 1939 Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) pomnik Radomno
Elminowski Piotr - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {pomnik Radomno}.
Ewertowski Józef Lubawa 1939 Rozstrzelani Ur. 11 IV 1876 r. w Rożentalu. Posiadał gospodarstwo rolne w Rożentalu. , następnie przeprowadził się do Pomierek. W 1938 r. kupił gospodarstwo rolne w Radomnie od Antoniego Sołobodowskiego („Tabory”). Aresztowany i osadzony w więzieniu w NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w Lubawie. {A. K., Czarny czwartek, s. 33}.
Falkiewicz Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 28 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Falkowski Bolesław Trzcin 1944 Rozstrzelani Ur. 6 VI 1899 r. W 1922 r. uzyskał maturę w Seminarium Nauczycielskim w Lubawie. Uczył w Publicznej Szkole Powszechnej w Świerczynkach pow. toruński. W ostatnich latach przed wybuchem wojny był nauczycielem w Publicznej Szkole Powszechnej w Mroczenku. Oskarżony przez miejscowego Niemca został wraz z 11 Polakami rozstrzelany 12 XII 1944 r. w okolicach Trzcina. {Szews, Słownik, t. II, s. 69; pomnik na cmentarzu w Mrocznie; pomnik w Trzcinie}.
Falkowski Bronisław Francja 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Falkowski Mateusz Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 54 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Felens Bogdan - miejsce nieznane 1939 Rozstrzelani
Felski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 43 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Ferschke Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 38 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Ferszke Maksymilian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {Skarlin – pamiątkowa tablica na murze kościoła: Padli z rąk okupanta 1939 – 1945}
Flaszyński Leon Oświęcim 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Furmanek Jan Kutno 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Furmanek Józef Francja 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Gajewski Franciszek Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 47 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Gąsiorowski Adam Bratian 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Gawrych Zygfryd - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Gałdecki Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 43 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Geowiński Józef - miejsce nieznane 1939 Rozstrzelani
Gęstwicki Bonifacy Bratian 1939 Rozstrzelani Ur. 5 VI 1890 w NML. Ukończył szkołę tkacką. Był kupcem bławatnym, posiadał duży sklep „Bławat” w Rynku NML. Działacz społeczny W grudniu 1938 r. wybrany do Rady Miejskiej. Rozstrzelany w Bratianie. {A. K., Ludzie, s. 134-135; pomnik Nawra}.
Gęstwicki Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Gęstwicki Józef Oświęcim 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Gliniecki Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 50 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Godzińska Ludwika Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Godziński Aleksander Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Godziński Alojzy ps. Cygan Grudziądz 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 12 VI 1926 r. w Otrębie. W 1946 r. należał do oddziału „Cichego”. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 6 II 1947 r. w Grudziądzu. {A.K., J. Jeda, Nowe Miasto}.
Godziński Józef Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Golder Walenty Modlin 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Zginął od wybuchu granatu 16 IX 1939 r. {AD MEMORIAM}.
Góralski Aleksander - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 41 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Góralski Feliks Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Robotnik leśny z osady Białe.{Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu}.
Góralski Franciszek Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Góralski Józef Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Gorczyński Jan Trzcin 1944 Rozstrzelani Ur. 2 III 1914 r. Rozstrzelany 26 XI 1944 r. w Trzcinie.{pomnik w Trzcinie; pomnik na cmentarzu w Mrocznie}.
Górski Józef Prusy Wschodnie 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Gortatowski Marian Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Urodzony 13 II 1864 r. Zmarł 9 XII 1941 r. – mając 77 lat- w Szmalcówce Toruńskiej. {AD MEMORIAM}.
Goryka Franciszek Łowicz 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Górzewski Konstanty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Gorzkiewicz Józef Toruń 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Członek od 1921 r. Nowomiejskiej Straży Pożarnej – strażak – gospodarz; członek Zarządu. Zginął 22 II 1942 r. Toruń - Szmalcówka{A. K., Nowomiejska straż, s. 55; pomnik Nawra}.
Grabowski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 23 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Grabowski Jan ZSRR 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Grabuszewski Henryk Otręby 1945 Rozstrzelani
Grajewski Medard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Grajkowski Alfons - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Gralewski Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Gratkowski Wacław Wolfenbüttel 1944 Rozstrzelani Ur. 2 III 1914 r. Rozstrzelany 26 XI 1944 r. w Trzcinie.{pomnik w Trzcinie; pomnik na cmentarzu w Mrocznie}.
Grubalski Konstanty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Gruszczyński Heliodor Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 7 VII 1892 r. w Radziwiliszkach (Litwa Kowieńska). Od 1 X 1911 r. do 1 X 1913 r. odbył służbę wojskową w Armii Rosyjskiej. Do Wojska Polskiego wstąpił 6 XI 1918 r. zachowując stopień kapitana. Do Policji Państwowej wstąpił 1 XI 1923 r. Obowiązki służbowe pełnił w: Chodzieży, Kościanie, Grudziądzu. Komendantem powiatowym w NML został 17 lipca 1935 roku. W 1940 r. zamordowany strzałem w tył głowy przez funkcjonariuszy NKWD. {Lichota, Policja; A. K., Ludzie, s. 140}.
Gryckiewicz Józef ps. Brzoza Grudziądz 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 17 IV 1927 r. w Wyszatkach. Był członkiem grupy „Cichego”. Skazany na karę śmierci. Wykonano wyrok 6 II 1947 r. w więzieniu w Grudziądzu. {A.K., J. Jeda, Nowe Miasto}.
Grzonkowska Maria - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żyła 20 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Grzonkowski Alojzy - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 49 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Grzymowicz Walenty Bratian 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Grzywacz Władysław Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 13 III 1912 r. w Tylicach. Pracował jako stolarz u Leona Bielickiego w NML. Został aresztowany w listopadzie 1939 r. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 34-35; pomnik Nawra}.
Grzywacz Leon Lubawa 1939 Rozstrzelani Ur. 20 XI 1902 r. w Gwiździnach. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w Lubawie. {pomnik Nawra}.
Gurzyński Aleksander Wenecja 1944 Rozstrzelani Ur. w 1873 r. Miał 51 lat. Rozstrzelany 9 XI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Gurzyński Antoni - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Gurzyński Stanisław - miejsce nieznane 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Głowacka Gertruda - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żyła 19 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Głowacki Kazimierz - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 20 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Główczewska Adelajda „Ada” Nakło 1945 Rozstrzelani Ur. 29 V 1921 r. w Biskupcu. Ukończyła Konserwatorium Muzyczne (klasa fortepianu) w W.M. Gdańsku. Ukrywała się w czasie II wojny u stryja ks. Leona Kossak – Główczewskiego w Brzoziu Lubawskim. Działaczka ZWZ i AK. Aresztowana 3 I 1945 r. w Brodnicy. Zam. w styczniu 1945 w okolicach Nakła {A. K., Ludzie, s. 136 – 137}.
Haska Antoni - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Hejka Aleksander Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Przeżył lat 25, Robotnik leśny z osady Białe.{Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Hejka Alfons - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 37 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Hejka Jadwiga Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Hering Brunon Bratian 1939 Rozstrzelani Nauczyciel i kierownik Szkoły Powszechnej w Pustkach. Aresztowany w październiku 1939 r. Osadzony w więzieniu w NML. Rozstrzelany 2 XI 1939 r. w lesie w Bratianie. {T. Cichocka, Z dziejów oświaty, s. 99}.
Hinz Damazy Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 25 III 1900 r. w Pacołtowie. Zawód - handlarz. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML.{A.K., Czarny Czwartek, s. 35; pomnik Nawra}.
Hoffman Józef Kuligi 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec Linowca. Wracał z przymusowych robót do domu. Nazwisko wydawało się niemieckie rosyjskiemu patrolowi. Został rozstrzelany i przejechany czołgiem Miał 27 lat. {AD MEMORIAM}.
Hoffmann Bogumił Toruń 1945 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 17 VI 1890 w Dąbrówce Malborskiej. W 1938 r. dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum im. bp. W. Bandurskiego w NML. We wrześniu 1939 r. szykanowany przez nacjonalistów. W październiku 1944 r. aresztowany – więzień w Stutthofie. Zmarł 18 II 1945 r. z wycieńczenia. {pomnik Nawra A. K., Ludzie, s. 151 – 152}.
Hosenberg Antoni Bratian 1939 Rozstrzelani Kierownik i nauczyciel Szkoły Powszechnej w Gryźlinach. {tablica pamiątkowa Gryźliny – tu: Hosenberg; B. Hajduk, Z dziejów, s. 125 – tu: Hozenberg}.
Jabłońska Helena Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Jabłońska Leokadia Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Jabłońska Marianna Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Jabłoński Bernard Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Jabłoński Karol Gwiździny 1939 Rozstrzelani
Jabłoński Kazimierz - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 22 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Jackiewicz Jan Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 48 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Jadanowski Franciszek ps. Lew Tylice 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 1 IX 1919 r. W 1947 r. przeszedł do oddziału F. Wypycha „Wika”. Zginął 7 I 1947 r. w Tylicach. {strona internetowa : Fundacja Kwartalnika Wyklęci}.
Jakidska Kuligi 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Jakielska Antonina Wólka 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkanka Wólki. Matka trojga dzieci. Rosjanie wzięli jej krowę. Poprosiła ich o jej zwrot. Po zbiorowym gwałcie została rozstrzelana. Miała 50 lat. {AD MEMORIAM}.
Jakielski Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Jakubowska Julianna - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Jakubowski Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Jamroży Konstanty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 30 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Jankowski Antoni Gdynia 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Jankowski Edmund Lubawa 1939 Rozstrzelani Ur. 31 VIII 1909 r. w NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w Lubawie. {Czarny czwartek, s. 36; pomnik Nawra}.
Jankowski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 20 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Jankowski Stefan Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Jarmużewski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Jędrzejewski Antoni Grudziądz 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. w listopadzie 1886 r. Mieszkaniec Ostaszewa. Wyjechał z Niemcami -administratorami majątku w Rynku przed 20 I 1945 r. do Grudziądza. Ślad po nim zaginął. {AD MEMORIAM}.
Jelonek Szczepan Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 3 XII 1904 r. w Niemieryczowie. Rozstrzelany 7 XII w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 36; tablica pamiątkowa Gryźliny}.
Jentkiewicz Bronisław Oranienburg 1943 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 20 IV 1884. Kupił zakład stolarski w NML. Zatrudnił 16 -20 osób. Był działaczem i Naczelnikiem Straży Pożarnej w NML. Zam. w Oranienburgu 2 I 1943. {A. K., Ludzie, s. 172 – 173}.
Jewartowski Bolesław Niemcy 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 11 V 1911 r. Mieszkaniec Ostaszewa. W wieku 28 lat powołany do Wojska Polskiego. Internowany w obozie jenieckim. Zmarł po trudach wojennych 10 X 1945 r. w Niemczech. {AD MEMORIAM}.
Józefowicz Antoni Lorki 1944 Rozstrzelani Ur. w 1898 r. Miał 46 lat. Rozstrzelany 9 XI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Kaczyński Maksymilian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Kalisz Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 39 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Kamiński Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 18 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Kamiński Jakub Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 25 VII 1887 r. w Kazanicach. Ostatnie miejsce zamieszkania - Skarlin. Rozstrzelany 7 XII w NML. {A.K., Czarny czwartek, s. 37}.
Kamiński Jan Obóz 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Karbowski Kornel - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 34 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Karczewski Ignacy - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Karpiński Franciszek Trzcin 1944 Rozstrzelani Zamordowany w 1944 r. w Trzcinie.{pomnik w Trzcinie}.
Kasprzycki Antoni Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 6 XII 1906 r. w NML. Zawód – murarz. Ostatnie miejsce zamieszkania – NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 37}.
Kauzelek Jan Ludwichowo 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kaweczyński Jerzy Mroczenko 1946 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 3 VI 1925 r. – miał 21 lat. Jako syn właściciela majątku w Linowcu w czasie wojny wysiedlony został do Dębienia. Wstąpił do Armii Krajowej. Zginął po chorobie przeprawiając się przez rzeczkę w Mroczenku zastrzelony przez funkcjonariuszy UB. {AD MEMORIAM}.
Keis Wanda Bratian 1939 Rozstrzelani Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Keller Bronisław Małe Jawty-Susz 1941 Rozstrzelani
Kiński Władysław Bratian 1939 Rozstrzelani pomnik Radomno
Klimek Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Klimek Józef Francja 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Linowca. Wcielony do wojska niemieckiego w 1942 r.- miał 14 lat. Ranny w czasie walk we Francji z braku krwi umiera w szpitalu. {AD MEMORIAM}.
Kliniewska Łucja Katlewo 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mając 16 lat opiekowała się dziećmi Wiśniewskich w Katlewie. Do czworaków wpadł pocisk, który mocno zranił nogę. Z upływu krwi zmarła następnego dnia 20 I 1945 r. {AD MEMORIAM}.
Kobylski Leon ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec Bielic. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Kokoszyński Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Kokoszyński Bronisław Kamieniołomy data nieznana Zamęczeni w obozach i więzieniach
Kokoszyński Józef Obóz Bawaria 1944 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Kokoszyński Józef Flossenburg 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 1 X 1886 r. w Lipinkach. Kupiec. Zmarł w obozie Flossenbürg 4 II 1942 r. {Archiwum – autora; pomnik Nawra – }.
Kominacki Franciszek Płock 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Konera Jan Brzezinki 1939 Rozstrzelani
Korab Korabiowski Karol Stutthof 1945 Rozstrzelani
Koralkowski Wincenty ZSRR (Ural) 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Kordalski Franciszek Zakroczym 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 9 I 1908 r. w Zalesiu pow. Mława. W latach 1932 – 1937 kierownik szkoły w Ostaszewie. W 1937 r. wezwany do Wojska Polskiego. Zginął w obronie Modlina 23 IX 1939 r. w Zakroczymiu. {AD MEMORIAM}.
Korzeniewski Władysław Radomno 1944 Rozstrzelani Rozstrzelany 21 XI 1944 r. w lesie k. Radomna.
Koszyk Aleksander Kutno 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Kotłowski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Kotłowski Władysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 29 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Kowalewski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) rok śmierci 1942
Kowalski Franciszek Dachau 1944 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Kowalski Kazimierz - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Kowalski Władysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Kozłowski Franciszek Poznań 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Kozłowski Jan Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 53 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Kozłowski Stanisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 40 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Kołecki Franciszek Dachau 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 3 II 1906 r. Jako 23 – letni pracownik majątku Katlewo zmobilizowany do Wojska Polskiego w 1939 r. Zmarł w obozie Dachau - wg nadesłanej metryki 18 III 1941 r. {AD MEMORIAM}.
Kpt. Błędzki Brunon Katyń 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Krajewska Józefa Potulice 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Po ślubie krótko przed wojną z rocznym synkiem umiera w Potulicach w 1941 r. {AD MEMORIAM
Krajewski Józef - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Linowca. Mając 34 lata został powołany do Wojska Polskiego. Zginął we wrześniu 1939 r. {AD MEMORIAM}.
Krajewski Maksymilian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) rok śmierci 1939, {pomnik Radomno}.
Krajewski Zygmunt Potulice 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Umiera jako roczne dziecko w 1941 r. w Potulicach. {AD MEMORIAM}.
Krajnik Augustyn Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 21 I 1897 r. Od 15 I 1935 r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w NML. Przeniesiony do powiatu tczewskiego, następnie do Tczewa. Wzięty do niewoli w Sarnach na Wołyniu. Starszy przodownik PP. Z rozkazu NKWD zamordowany w 1940 r.{Lichota, Policja, s. 42}.
Krajnik Bolesław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Krauze Jan Niemcy data nieznana Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Krawczyński Stanisław ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec NML. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Krezymon Tadeusz Stendal 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Brat Władysława . Miał 20 lat. Zginął na polu minowym 8 VIII 1943 r. w Stendal {AD MEMORIAM}.
Krezymon Władysław Francja 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Miał 18 lat Powołany z bratem Tadeuszem do wojska niemieckiego. Zginął na terenie Francji lub Belgii 19 VI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Kriks Jan Polska 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Nauczyciel w Ostaszewie. Organizator TG „Sokół”. Po wybuchu wojny w 1939 r. uciekł na rowerze przed Niemcami. Ślad po nim zaginął. {AD MEMORIAM}.
Kroplewski Alfons Prusy Wschodnie 1942 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kryn Jan - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Krywanosów Andrzej - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Krzywdziński Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 61 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Krzywdziński Wacław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 19 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Krzyżanowski Stanisław Trzcin 1944 Rozstrzelani Ur. 5 V 1926 r. Rozstrzelany 26 XI 1944 r. w Trzcinie.{pomnik w Trzcinie; pomnik na cmentarzu w Mrocznie}.
Ks. Angryk Ludwik Piaśnica 1939 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 12 IX 1912 r. w Bratuszewie. Pierwszą Mszę św. odprawił w Brzoziu Lubawskim 6 czerwca 1939 r. Został wikariuszem - ekspozytem w Hallerowie (ob. Władysławowo) {A. K., Winnica, s. 21-22}.
Ks. Borzyszkowski Józef Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 9 IV 1898 w Kiedrowicach k. Chojnic. Od 1934 r. proboszcz w Czersku, od 1 I 1939 r. proboszcz w Kurzętniku. Od 10 IV 1940 r. w obozie Sachsenhausen-Oranienburg, nast. w Dachau. Zmarł 16 IX 1942 {A. K., Winnica, s. 94-95}.
Ks. dr Kühn Jerzy ZSRR 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 13 X 1907 r. w parafii NML. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 XII 1930 r. w Pelplinie. Był wikariuszem w Pelplinie, prefektem w gimnazjum żeńskim w Grudziądzu w latach 1935 -1938. Od 1938 r. wikariuszem w Górznie. Aresztowany jesienią 1939 r. Zwolniony powrócił do Górzna. W maju 1940 r. ponownie aresztowany. Pracował jako wikariusz w Legnicy od grudnia 1940 do listopada 1941. W tym okresie obronił na Uniwersytecie we Wrocławiu doktorat. W grudniu 1941 r. został powołany do służby wojskowej ja
Ks. dr Pryba Leon Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Falkowski Teofil Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 8 IX 1908 r. w Mrocznie. Wyświęcany 17 XII 1932 r. w Pelplinie. Wikariusz parafii św. Jakuba w Toruniu . Aresztowany 18 X 1939 r. Osadzony w Forcie VII w Toruniu, następnie Stutthof od 12 I 1940 r., Sachsenhausen od 10 IV 1940 r. i Dachau od 12 XII 1940 r. Zginął zagazowany 5 IX 1942 r. {Diecezja Toruńska, t. 15/16/17, s. 141}.
Ks. Gregorkiewicz Kazimierz Bratian 1939 Rozstrzelani Ur. 20 V 1870 w Wejherowie. Był kapelanem bp. Leona Rednera, wikariuszem w wielu parafiach. W 1931 r. został proboszczem w Radomnie. Aresztowany 1 IX 1939 r., 15 IX 1939 . zwolniony z Susza. Ponownie aresztowany. Rozstrzelany w Bratianie {A. K., Ludzie, s. 139 – 140; A. K., Winnica, s. 268 – 269}.
Ks. Grzymowicz Teofil Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 17 X 1912 w Krzemieniewie. Po wyświęceniu 14 VII 1937 r. został wikariuszem w parafii Sulejów – diecezja łódzka. Aresztowany 11 II 1941 r. – został więźniem w Neuengamme. Rozstrzelany w Dachau 30 IV 1942 r. {A. K. Winnica, s. 80}.
Ks. Hundsdorf Zygmunt Las Szpęgawski 1939 Rozstrzelani Ur. 19 X 1886 r. w Jeżewie. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 IV 1911 r. w Pelplinie. Był wikariuszem w wielu placówkach duszpasterskich. Od 10 stycznia 1931 r. został mianowany kuratusem nowo utworzonej placówki duszpasterskiej w Tereszewie (ekspozytura parafii Nowemiasto). We wrześniu przeniesiony jako kuratus do Gorzędzieja. Zamordowany 20 X 1939 r. w Lesie Szpęgawskim. {A. K., Winnica, s. 316}.
Ks. inf. Szydzik Józef Bydgoszcz 1939 Rozstrzelani Ur. 18 X 1871 r. w Mikołajkach. Działacz narodowy i niepodległościowy. 19 II 1903 r. został proboszczem w Ostródzie. Od 11 IX 1924 r. został proboszczem parafii w Chełmży. Ojciec św. Pius XI wyniósł go do godności protonotariusza apostolskiego (infułat). Aresztowany we wrześniu 1939 r. – więziony był w Bydgoszczy. Prawdopodobnie został zamordowany śmiertelnym zastrzykiem 20 lub 29 IX 1939. {A. K., Ludzie, s. 383 – 384}.
Ks. Jankowski Jan II Tczew 1939 Rozstrzelani Ur. 4 XII 1908 r. w Grodzicznie. Święcenia otrzymał 23 XII 1933 r. W 1936 r. został wikariuszem Katedry w Pelplinie oraz notariuszem katedralnym i sekretarzem kancelarii Kurii Biskupiej. Został zamordowany koło Tczewa 20 X 1939 r. z profesorami Seminarium Duchownego. {A. K., Winnica, s. 166 – 167}.
Ks. Jarzębski Stanisław Sachsenhausen 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 7 II 1879 r. w Tylicach. Święcenia otrzymał 16 III 1902 r. Był kuratusem w Dąbrówce k. Starogardu, a w Lipnicy od lipca 1935 r. Udzielał się w polskich organizacjach społecznych i kulturalnych. Został aresztowany 24 X 1939 r. Więziony w Dębowej Łące, Chełmnie, Stutthofie, od 10 IV 1940 r. w Sachsenhausen, gdzie zmarł 3 lub 5 maja 1940 r. {A. K., Winnica, s. 323 – 324}.
Ks. Kalinowski Franciszek Las Szpęgawski 1939 Rozstrzelani Ur. 13 XI 1892 r. w Szwarcenowie. Wyświęcany 28 VI 1925 r. w Pelplinie. Wikariat w latach 1925 – 1927 w NML, kapelan Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie w latach 1927 – 1935, proboszcz parafii Osiek 1935 – 1939. Społecznik patriota. Aresztowany z 10 na 11 XI 1939 r. Rozstrzelany w pobliżu swej plebanii w Osieku. Ulica w Starogardzie Gdańskim imieniem ks. Franciszka Kalinowskiego. { strona internetowa - Ks. Franciszek Kalinowski}.
Ks. Klonowski Feliks Księże Góry 1939 Rozstrzelani Ur. 12 VII 1908 r. w Krzemieniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 19 XII 1931 r. Był wikariuszem na wielu parafiach. Od marca do kwietnia 1939 r. był kapelanem SS Pasterek w Jabłonowie, następnie był wikariuszem w parafii Matarnia. Został zamordowany w październiku 1939 r. {A. K., Winnica, s. 78 – 79}.
Ks. Kopański Konrad Grudziądz 1939 Rozstrzelani Ur. 6 X 1908 r. w Gwiździnach. Był wikariuszem w Sianowie, Szwarcenowie, Piasecznie Pomorskim, Grudziądzu. Został aresztowany 1 XI 1939 r. – rozstrzelany w okolicy Grudziądza. {A. K., Winnica, s. 79}.
Ks. Kotewicz Stanisław Górna Grupa 1939 Rozstrzelani Ur. 6 VI 1912 r. w Mroczenku, pow. lubawski. 11 VI 1938 r. otrzymał święcenia kapłańskie . Wikariuszem był w parafiach: Wudzyń, Piaseczno i Pieniążkowo. Aresztowany 15 X 1939 r. po zakończeniu Mszy św. Rozstrzelany w Górnej Grupie 25 X 1939 r. {Nowiny Gniewskie, 3/2002}.
Ks. Kroplewski Albin Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 17 VIII 1878 w Krzemieniewie. Filomata. Od 1933 r. proboszcz w Papowie Biskupim. Zam. 18 V 1942. {A. K., Ludzie, s. 211 – 212; A. K., Winnica, s. 73 – 74}.
Ks. Kwiatkowski Alfons Nowy Wiec 1939 Rozstrzelani
Ks. Malinowski Konstanty Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 22 II 1900 r. w Brzoziu Lubawskim (wówczas Niemieckim). Wyświęcany 27 VI 1925 r. w Pelplinie. Był wikariuszem w parafiach: Św. Mikołaja w Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Strzepczu, Cekcynie, Św. Rodziny w Gdyni, Wrockach (1939 – 1940). Aresztowany w marcu 1940 r. Więziony w obozach: Stutthof, Sachenhausen, Dachau. Zamordowany 15 VI 1942 r. w Dachau. { strona internetowa: „Biała Księga”. Martyrologium Duchowieństwa - Polska. Dane osobowe }.
Ks. Malinowski Tadeusz Las Szpęgawski 1939 Rozstrzelani Ur. 20 VI 1899 r. w Radomnie. Święcenia otrzymał 17 VI 1923 r. Pracował na wielu placówkach duszpasterskich. Od 1931 do 1939 r. pracował w kancelarii Kurii Biskupiej jako registrator (notariusz Kurii Biskupiej) w Pelplinie. Zamordowany 28 X 1939 r. {A. K., Winnica, s. 254 – 255}.
Ks. Marchlewski Leonard Sachsenhausen 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 11 VIII 1866 r. w Chroślu. Filomata. Był wikariuszem w wielu parafiach. Od 15 VI 1897 r. został proboszczem w Białutach. Od 15 IV 1915 r. został proboszczem w Grzybnie. Aresztowany 26 X 1939 r. Zmarł w obozie 21 VI 1940 r. w Sachsenhausen. {A. K., Winnica, s. 247-248}.
Ks. Mówiński Józef Piaśnica Wielka 1939 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Ossowski Jan II Dachau 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Ostrowski Franciszek Dachau 1943 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Pełka Leon Mniszek – Górna Grupa 1939 Rozstrzelani Ur. 11 IV 1886 w Kruszynach. Dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Grudziądzu. Od 1928 r. został proboszczem w Kurzętniku, a od 1 I 1939 r. proboszczem w Świekatowie. Był cenionym poliglotą. Został aresztowany 22 X 1939 r. w Luszkówku. Rozstrzelany 17 lub 18 XI 1939 r. wśród 17 księży. {A. K., Ludzie, s. 304 – 306}.
Ks. Puppel Alojzy Wąbrzeźno 1939 Rozstrzelani Ur. 17 VI 1879 w Tucholi. Proboszcz od 20 IV 1911 w Tylicach. Od 9 XII 1920 r. został proboszczem w Osiu, a od 21 VI 1928 r. w Kowalewie. W latach 1933 – 1939 był dziekanem golubskim. Aresztowany 16 X 1939 z grupą Polaków – umieszczono ich w synagodze w Kowalewie. Został zamordowany 17 X 1939 r. w fabryce Polskiego Przemysłu Gumowego PE PE GE. {A. K., Ludzie, s. 321 – 322; A.K., Winnica, s. 332 – 334}.
Ks. Raszkowski Hubert Fordon 1939 Rozstrzelani Ur. 7 VIII 1906 r. w Grodzicznie. Wyświęcany 20 XII 1930 r. Wikariat: Świecie 1931-1935 (kapelan przy szpitalu), parafia Osie od 1935 r., Fordon 1937 – 1939. Zatrzymany 2 X 1939 r. przez Niemców i zastrzelony koło bramy kościoła w Fordonie z 6 parafianami. {strona internetowa: Biała Księga}.
Ks. Redmer Paweł Piaskownia 1939 Rozstrzelani Ur. 1 VIII 1906 r. Święcenia otrzymał 21 XII 1929 r. W sierpniu 1934 r. został wikariuszem w NML. Po śmierci ks. K. Pape został administratorem parafii nowomiejskiej w okresie kwiecień – lipiec 1936 r. W 1937 r. został proboszczem parafii Trzebcz. Został aresztowany i rozstrzelany w październiku 1939 r. w Piaskowni. {A. K., Winnica, s. 225}.
Ks. Sarnowski Józef Stutthof 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Sławiński Stanisław Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani { Ur. 19 XI 1889 r. w Szlacheckich Szarłatach. Sakrament kapłaństwa otrzymał 22 VI 1913 r. Od 1923 do 1934 był prefektem szkół powszechnych w Sierpcu. W 1934 r. został proboszczem w Osmolinie, a od 1938 r. w Trąbinie. 21 X 1939 r. aresztowany. Przewieziono go do Obór. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. Udzielił przed rozstrzelaniem współwięźniom absolucji. {A. K., Czarny czwartek, s. 42 – 45}.
Ks. Trzciński Bronisław Wejherowo 1939 Rozstrzelani Ur. 10 VIII 1912 r. w Mrocznie. Wyświęcany 10 VI 1938 r. w Pelplinie. Wikariusz w parafii Strzepcz 1938 – 1939. Aresztowany 11 IX 1939 r. Więziony w Wejherowie. 24 X 1939 r. zastrzelony w więzieniu w Wejherowie. Zwłoki porzucono w Piaśnicy.{strona internetowa - Biała Księga}.
Ks. Węgielewski Antoni Skarszewy 1939 Rozstrzelani Ur. 29 I 1908 r. w NML. Wyświęcony 20 XII 1930 r. w Pelplinie. Wikariusz w parafii Koronowo (do 1935 r.). Administrator w parafii Szynwałd (od 1935 r.) Prefekt Żeńskiego Liceum i Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie. Aresztowany 15 X 1939 r. w Kościerzynie. { Biała Księga}.
Ks. Wilamowski Aleksander Dachau 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Wohlfeil Robert Oranienburg 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Ks. Zabrocki Stanisław Bratian 1939 Rozstrzelani Ur. 3 II 1889 w Przytarni, pow. Chojnice. W latach 1919-1925 był administratorem w parafii w Kurzętniku, od 1925 r. proboszczem w Brzoziu Lubawskim. Był działaczem społecznym. Aresztowany w październiku 1939 r. Został prawdopodobnie rozstrzelany 15 X 1939 r. w Bratianie. {A. K., Winnica, s. 30; A. K., Ludzie, s. 424-425}.
Kubacki Skarlin 1944 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym.
Kubiński Edward - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) rok śmierci 1942
Kudełko Ludwik Flossenburg 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Kujawa Bernard Berlin 1940 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kujawa Bernard Toruń 1943 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Kukla Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Kulikowska Genowefa Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 5 VII 1896 w Besku. Nauczycielka w Progimnazjum w NML, a od 1932 r. nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w NML. Z mężem – Edwardem K. złożyli na cele dozbrojenia armii RP obrączki ślubne w 1939 r. Zam. 30 X 1939 nad Drwęca w NML {A. K., Ludzie, s. 214 -215}.
Kulikowski Edward Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. w 1891 r. w Małopolsce. Podczas I wojny światowej służył w legionach J. Piłsudskiego. Został od listopada 1922 r. naczelnikiem Urzędu Pocztowego w NML. Został w aresztowany w 1939 r. za działalność w Towarzystwie Obrony Kresów Zachodnich. Zam. 30 X 1939 razem z żoną. {A. K. Ludzie, s. 216 – 217}.
Kulkowska Jadwiga - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Kulkowski Julian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Kurowski Antoni - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {pomnik Radomno}.
Kurowski Henryk - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Kurowski Walenty Hamburg 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kurzyński Jan Bratian 1939 Rozstrzelani
Kwaśniewski Alfons Leningrad 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kwiatkowski Franciszek Francja 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kłosowska Józefa Gdańsk 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Kłosowski Franciszek Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 16 IX 1900 r. w Lubawie. Zawód – robotnik. Ostatnie miejsce zamieszkania- NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {pomnik Nawra; A.K., Czarny czwartek, s. 37 – 38}.
Kłosowski Jan Kowno 1941 Rozstrzelani
Kłosowski Konrad Obertraun 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Kłosowski Mieczysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 19 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Kłosowski Władysław Kocborowo 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Kłosowski Zygmunt - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 21 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Lamparski Bernard Bratian 1939 Rozstrzelani Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Laskowski Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 50 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Lemanowski Hieronim - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 25 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Lemański Stanisław Grudziądz 1944 Rozstrzelani Był zatrudniony jako biuralista na majątku niemieckiego obszarnika – esesmana Geigera w Mortęgach. W II połowie 1944 r. skierowany do prac fortyfikacyjnych. Aresztowany w końcu grudnia 1944 r. – został rozstrzelany w grudziądzkim więzieniu {J. Kujawski, Zatartym tropem…, s. 97}.
Lenckowski Edmund ZSRR (Charków) 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Lendzion Marian Oranienburg 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Lerek Piotr Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Aspirant PP. W 1939 r. pełnił służbę w policji w NML.
Leśniewski Alfons - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 28 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Lewandowski Czesław Bratian 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Łąkorza. Posterunkowy PP. Miał 51 lat. {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu; Kulpa, Łąkorz}.
Lewandowski Julian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Lewandowski Kazimierz Holandia 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 3 III 1919 r. Mieszkaniec i pracownik majątku w Montowie w l. 1936 – 1944. W kwietniu 1944 r. zaciągnięty do wojska niemieckiego w wieku 25 lat. Zginął w Holandii we wrześniu 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Lewandowski Konstanty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Lewandowski Paweł Radomno 1944 Rozstrzelani Rozstrzelany 21 XI 1944 r. w lesie k. Radomna
Lewandowski Stanisław - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Licznerski Kazimierz Węgry 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Liedtke Konrad ZSRR (Charków) 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Lietz Maks Grudziądz data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Lietz Walenty ZSRR (Ural) 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Limanowski Stanisław Nowe Miasto Lub. 1939 Zamęczeni w obozach i więzieniach Nauczyciel w Łąkorzu. Aresztowany 9 XI 1939 r. Prawdopodobnie zamordowany w siedzibie Selbstschutzu w NML. {Kulpa, Łąkorz}.
Liszewski Alojzy ps. Psota Bydgoszcz 1946 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 6 III 1924 r. w pow. lubawskim. Robotnik rolny. Wstąpił w lipcu 1946 r. do pododdziału „Cichego”. Aresztowany 19 IX 1946 r. Wojskowy Sąd Okręgowy skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 XII 1946 r. w Grudziądzu. {A. K., J. Jeda, Nowe Miasto Lubawskie - gorzki smak wolności}.
Liszewski Mieczysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Lorek Piotr Dubno 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Lubrecht Franciszek Elbląg 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Wcielony do wojska niemieckiego w 1940 r. {AD MEMORIAM}.
Ludwicki Bolesław Bratian 1939 Rozstrzelani Ur. 8 II 1880 w NML. Był masarzem. Pracował społecznie w wielu organizacjach. Został rozstrzelany 3 XI 1939 w Bratianie. {A. K., Ludzie, s. 241-242; pomnik Nawra}.
Ludwicki Franciszek - miejsce nieznane 1945 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Majewski Adam Bratian 1939 Rozstrzelani Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Majewski Jan Oranienburg 1945 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 17 VI 1879 w Radomnie. Pracował w stoczni gdańskiej. Założył w Gdańsku salę taneczną z restauracją. Działacz Polonii gdańskiej. Po wybuchu wojny wyjechał do Torunia, gdzie został aresztowany w 1942 r. Zmarł w obozie Oranienburg w kwietniu 1945. {A. K. Ludzie, s. 247 – 248}.
Makowski Franciszek Bratian 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Malik Lucjan, ps. Groszek - miejsce nieznane 1946 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Członek pododdziału „Cichego” . Zginął w obławie 9 XII 1946 r.
Malinowski Mieczysław Bachotek-Brzezinki 1939 Rozstrzelani Ur. 18 IX 1901 r. w Brzoziu Lubawskim. Gospodarował w 36 hektarowym majątku w Cieszynach k. Brodnicy. Od 1925 r. prezes Kółka Rolniczego we Wrockach. W latach 1938 – 1939 poseł V kadencji wybrany w okręgu nr 102. Rozstrzelany 15 X 1939 r. w Bachotku – Brzezinkach. {A. K., Ludzie, s. 251}.
Manista Wincenty Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Przeżył lat 45, Robotnik leśny z osady Białe. {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Marchlewski Brunon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Marchlewski Edmund - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Marchlewski Wojciech Trzcin 1944 Rozstrzelani Ur. 13 VI 1909 r. Rozstrzelany 16 XI 1944 r. w Trzcinie.{ pomnik w Trzcinie; pomnik na cmentarzu w Mrocznie}.
Marcinkowski Jan Bratian 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Markowski Józef ZSRR 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec NML. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Marszelewski Franciszek Lwów 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Marszelewski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Masłowska Stanisława ZSRR (Roza) 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec NML. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Maternicki Bolesław Nawra 1939 Rozstrzelani Ur. 28 V 1886 w Słupsku. Ukończył studia farmaceutyczne we Wrocławiu. Staż odbywał w aptece w Inowrocławiu. Kupił aptekę, którą prowadził w latach 1918- 1929. W 1929 r. aptekę w NML przekazał zięciowi MB - Kycler Antoni. Działacz społeczny w NML. {A. K., Ludzie, s. 259-260; pomnik Nawra}.
Matuszewski Franciszek ZSRR 1942 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Mazerski Albin Radomno 1944 Rozstrzelani Rozstrzelany 21 XI 1944 r. w lesie k. Radomna. {pomnik Radomno}.
Małkiewicz Franciszek Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Przeżył lat 50, Robotnik leśny z osady Białe. {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Melkowski Skarlin 1944 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym.
Meller Bronisław Susz 1941 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Meller Władysław Włochy 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 8 IX 1907 r. Rolnik z Grodziczna. Więziony w NML w czasie wojny za działanie w ruchu konspiracyjnym. W 1943 r. wcielony w wieku 36 lat do armii niemieckiej na front francuski. Po zmianie nazwiska wstępuje do armii Wojska Polskiego – gen W. Andersa. Zmarł w szpitalu wojskowym i pochowany w Bari – Włochy. {AD MEMORIAM}.
Meller Zygmunt Bratian data nieznana Rozstrzelani
Meyka Bronisław Holandia 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Mielcuszny Marian Dortmund 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Mikuczyński Józef Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 45 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Miłoszewski Antoni Warszawa 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Miłoszewski Antoni Dachau data nieznana Zamęczeni w obozach i więzieniach
Miłoszewski Celestyn Dachau 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Miłoszewski Edmund Francja data nieznana Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Miłoszewski Edmund - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ur. 1921 r. Mieszkaniec Wonny. Wciągnięty do wojska niemieckiego. Zginął we Francji {CATL}.
Modrzejewski Franciszek Bratian lub Kaczek 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Morenc Leon Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Motylewski Roman Stutthof 1945 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Mowińska Feliksa - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Mówiński Bernard Westerplatte 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Gospodarz z Linowca. Zginął w 1939 r. Nie potwierdzona śmierć w Muzeum Westerplatte. {AD MEMORIAM}.
Mówka Józef Czechosłowacja 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Mówka Władysław Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Muchliński Jan Mauthausen - Gusen II 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 22 VI 1902 w Dębogórach. Od czerwca 1928 r. został sekretarzem w sądzie. Działacz wielu organizacji społecznych. Był zastępcą dowódcy Przysposobienia Wojskowego - konnego („Krakusi”). Organizator i kierownik tajnej organizacji „Rota” w NML. Aresztowany w czerwcu 1940 r. łącznie z 50 członkami „Roty”. Został zamordowany 30 VI 1942 w Mauthausen – Gusen II. {A. K., Ludzie, s. 275 – 277}.
Murawski Brunon - miejsce nieznane 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Myśliński Adam h. Jastrzębiec Potulice 1943 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 14 IX 1885 r. w Zajączkowie. Kształcił się w Progminazjum w NML. Posiadał majątek ziemski w Bukowcu. Aresztowany 9 IX 1941 r. za odmowę podpisania Volkslisty grupy II. Zmarł w Potulicach 17 III 1943 r. {Szews, Słownik biograficzny, t. II, s. 163}.
Nadolny Stefan Dachau 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Nadolny Tadeusz Lubeka 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Nadolny Wacław Byszwałd 1941 Rozstrzelani Ur. 5 VIII 1897 r. w Montowie. W latach 20 - tych został dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w NML. Jako współwłaściciel „Hotelu Polskiego” (od maja 1933 r. „Hotel Centralny”) w NML po 1936 r. zajął się hotelarstwem.. Działacz społeczny. Został publicznie rozstrzelany 15 XI 1941 r. wśród czternastu Polaków w lesie Borek pod Byszwałdem. {A. K., Ludzie, s. 278 -279; pomnik Nawra}.
Nalik Bronisław Bratian 1939 Rozstrzelani Kolejarz. Mieszkaniec Łąkorza. . {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu; Kulpa, Łąkorz}.
Napierski Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 18 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Napierski Edmund - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 20 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Napierski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 18 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Napierski Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 24 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Napierski Leon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 46 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Napierski Władysław Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 44 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Nawasielski Antoni Lubawa 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Lorek. Przymusowo skierowany do prac gospodarskich w Niemca w Świniarcu. Aresztowany został w Lubawie. Ślad po nim zaginął. {AD MEMORIAM}.
Niedzielski Walerian Oranienburg 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Niedźwiecki Walery Oranienburg 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Norek Edmund ZSRR 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Nowaczyk Wacław Bratian 1939 Rozstrzelani Ur. 5 VII 1891 r. w Żninie. Założył w NML przedsiębiorstwo „Handel zbożem i wymiana mąki” oraz sprzedaż węgla. Był działaczem wielu organizacji, wiceburmistrz NML. Wieloletnim przewodniczącym i radnym Rady Miasta. Prezes OSP w NML w latach 1935 – 1939. Aresztowany 7 XI 1939, rozstrzelany w Nawrze 10 XI 1939 r. {A. K. Ludzie, s. 281 – 283; pomnik Nawra tu błąd: Bratian}.
Nowakowski Ludwik Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Nowiński Konstanty Poznań 1944 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Ochmański Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 3 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Okonek Jan Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 22 X 1881 r. w Gostoczynie. Rolnik. Ostatnie miejsce zamieszkania – Krotoszyny. Rozstrzelany 7 XII w NML.{A. K., Czarny czwartek, s. 38}.
Olszewski Bolesław Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Olszewski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Olszewski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 51 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Olszewski Wacław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Olszewski Władysław Sochaczew 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Orlikowski Jan ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec NML. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Orzechowski Franciszek Lubawa 1939 Rozstrzelani
Orzepowski Alfons ps. Lis , Czerwonka Małe Bałówki 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 10 X 1926 r. w Marzęcicach. Wspólnie kol. Sarnowskim „Cichym” wstąpił do ROAK S. Balli „Sokoła leśnego”. Zginął w Małych Bałówkach 17 II 1947 r. z J. Rydlem.
Ostrowska Irena Gaj 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Ostrowski Franciszek ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Zmarł z wyczerpania w wieku 25 lat. {Kulpa, Łąkorz}.
Papke Leon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 38 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Pastewski Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 28 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Patalon Roman Trzcin 1944 Rozstrzelani Rozstrzelany w Trzcinie. {pomnik w Trzcinie}.
Pawski Kazimierz Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Paździński Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 38 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Pedynkowski Bernard Sybir 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec Grodziczna – krawiec. Około lutego 1945 r. wzięty przez Rosjan na Sybir. Zmarł w październiku 1945 r. na malarię. {AD MEMORIAM}.
Perłowski Brunon Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 22 X 1899 r. w Cronthal. Robotnik. Ostatnie miejsce zamieszkania- NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 38 – 39; pomnik Nawra }.
Petrykowski Franciszek Bratian 1939 Rozstrzelani
Petrykowski Józef Bratian 1939 Rozstrzelani
Pieczkowski Władysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 17 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Pijaczyński Aleksy - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Pilanc Jan Niemcy 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa – kowal. Służbę wojskową odbył przed wybuchem wojny. Internowany przez Niemców pracował w fabryce amunicji w Köln (Niemcy). Zginął w czasie dywanowego bombardowania tego miasta w 1945 r. {AD MEMORIAM}.
Pilanc Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Pilanc Kazimierz - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Piotrowicz Leliwa Józef Hohenbruch 1939 Rozstrzelani Ur. 27 XII 1889 r. w Sugajenku. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej i Cichem. Przeprowadził się do Lubawy. Aresztowany w Cichem. Wywieziony do obozu w Hohenbruch (Gromowo). {G. Jonowska, Józef Leliwa – Piotrowicz}.
Piotrowicz Medard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Piotrowski Alfons Bratian 1939 Rozstrzelani
Podszucki Zygmunt Bratian 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Łąkorza. Robotnik -28 lat. {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu; Kulpa, Łąkorz}.
Podwojewski Mieczysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Pokojska Skarlin 1944 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym
Pokojska Jadwiga - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Pokojski Stanisław Łowicz 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Był kowalem przez 3 lata w Grodzicznie. Zwerbowany do Wojska Polskiego zginął pod Łowiczem w 1939 r – prawdopodobnie podczas przeprawy jednostki przez Wisłę. Należał do jednostki nadwiślańskiej. {AD MEMORIAM}.
Pokorski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Pol Marta - miejsce nieznane 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Ponieważ Aleksander - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 34 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Pruchniewski Jan ZSRR 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Prusecki Antoni - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 59 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Pruszak Feliks Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani {Ur. 15 I 1883 r. w Jeloncz. Ostatnie miejsce zamieszkania NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w Lubawie.{ pomnik Nawra tu błąd: Prusak Feliks Bratian}.
Pruszewicz Feliks Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Przeradzki Stanisław Elbląg 1944 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Przybylski Konstanty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Płotkowski Bolesław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 28 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Racowski Kazimierz - miejsce nieznane 1939 Rozstrzelani
Raczyński Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Rafalska Władysława Wielka Wólka 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Wg ustaleń Elżbiety Olszty
Rafalski Jan Wielka Wólka 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Wg ustaleń Elżbiety Olszty
Raszkowska Cecylia Toruń 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Rodzina Raszkowskich została wywieziona 23 XI 1941 r. do Szmalcówki w Toruniu. Matka - RC zmarła w wieku 29 lat – 10 II 1942 r. {AD MEMORIAM}.
Raszkowska Jadwiga Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Zmarła mając 3 lata, {AD MEMORIAM}.
Raszkowski Jan Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Zmarł jako kilkunastomiesięczne dziecko. {AD MEMORIAM}.
Raszkowski Józef Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Zmarł jako kilkutygodniowe dziecko {AD MEMORIAM}.
Raulik Zygmunt - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Reich Leon Potulice 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Mieszkaniec Wonny. Zginął 5 VIII 1942 r. w wieku 11 lat. {CATL}.
Reimer Alfred Stutthof 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Reimer Leon Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 29 IX 1892 r. w NML. Od 19 II 1920 r. do 26 IX 1921 r. służył w Policji Państwowej w Okręgu Pomorskim. Do 24 VII 1922 r. pracował w Rejonowym Urzędzie Wybrzeża Morskiego w Wejherowie. Następnie pracował w PP w powiecie tarnogórskim, Suchej Górze, Radzionkowie. Przeniesiony został na stanowisko komendanta posterunku w Tarnowicach Starych. Starszy przodownik PP.{Lichota, Policja, s. 42 – 43}.
Reymer Józef Gdańsk 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Rogowski Wacław Kutno 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Rogowski Wacław Grudziądz 1939 Rozstrzelani
Rosiński Edward - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Roth Paweł Bratian 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Łąkorza. Kupiec. Miał 37 lat. . {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu; Kulpa, Łąkorz}.
Ruciński Franciszek - miejsce nieznane data nieznana Rozstrzelani
Ruciński Jan ps. Sroczka - miejsce nieznane 1946 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Członek oddziału „Cichego”. Zginął 9 XII 1946 r. w wyniku obławy { strona internetowa : Fundacja Kwartalnika Wyklęci}.
Rudnicki Edward - miejsce nieznane 1939 Rozstrzelani
Rudziński Jan ps. Szczygieł Grudziądz 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 28 XI 1928 r. w Czerlinie, pow. lubawski. W połowie września 1946 r. wstąpił w szeregi oddziału „Cichego”. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 17 I 1947 r. w więzieniu w Grudziądzu II. {A.K., J. Jeda, Nowe Miasto}.
Rudziński Leonard Nawra 1939 Rozstrzelani
Rutecki Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 43 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Rutecki Maks - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 30 lat, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Rybiński Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 23 lata, {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Rydel Józef ps. Tygrys Małe Bałówki 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 13 XI 1927 r. w Otrębie. Wstąpił do partyzantki namówiony przez „Cichego”. Zginął z Alfonsem Orzepowskim „Lisem” 17 II 1947 r.{ strona internetowa : Fundacja Kwartalnika Wyklęci}.
Rynkowski Władysław Garwolin 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Zmobilizowany w wieku 24 lat. Zginął 27 IX 1939 r. w lesie garwolińskim jako ułan z szablą w ręku. {AD MEMORIAM}.
S. Olszewska Helena Bratian 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Sadowski Aleksander Bratian 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Łąkorza- robotnik. Miał 36 lat.{tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu; Kulpa, Łąkorz}.
Sadowski Nikodem Przemyśl 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Samulski Józef Toruń 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Sarnowski Marcjan ps. Cichy Buczek 1947 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 23 VIII 1926 r. w Sugajnie, pow. Brodnica. W 1938 r. rodzice przeprowadzili się do Marzęcic. Marcjan z kolegą A. Orzepowskim wstąpili do podoficerskiej szkoły milicji w Gdyni. Przerwali naukę w lutym lub marcu 1946 r. M. Sarnowski nawiązał kontakt z z Ruchem Oporu AK, którym dowodził S. Balla. M. Sarnowski był dowódcą 40-osobowego oddziału. Został zastrzelony 3 I 1947 r. w Buczku k. Krotoszyn przez patrol milicyjny z Krotoszyn. {A. K., Ludzie, s. 344 – 346}.
Sałacki Henryk Lubawa 1939 Rozstrzelani
Sałacki Ignacy Lubawa 1939 Rozstrzelani
Sepetowski Zygfryd - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Seroczyński Antoni Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Serożyński Augustyn Mauthausen - Gusen II 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 26 VIII 1883 w Lekartach. W 1918 r. organizował grupy powstańcze, Straż Ludową, Straż Obywatelską na terenie Pomorza. Był rolnikiem zamieszkałym w Lekartach – był zaangażowany w liczne prace społeczne. Organizował kółka rolnicze, zakłady mleczarskie. Był posłem III kadencji (1930-1935) Sejmu i senatorem IV kadencji (1935-1938). Zamordowany zastrzykiem fenolu w serce 5 XI 1941 r. {A. K., Ludzie, s. 359 -360}.
Siemiątkowski Piotr Rosenberg 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Sieński Jan Trzcin 1944 Rozstrzelani
Siudziński Henryk Walewice 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Podporucznik – dowódca 3 plutonu w 1 szwadronie – Armia Poznań. Zginął 10 IX 1939 r. od postrzału prawie w samo serce. Obecnie spoczywa w kwaterze wojennej w Bielawach. {strona internetowa: Bohaterowie bitwy nad Bzurą}.
Śmiech Władysław ZSRR 1942 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Śmigowski Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Smolińska Irena Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Smolińska Janina Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Smolińska Stefania Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Smoliński Franciszek Charków data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Przeżył lat 42, Podleśniczy z osady Białe. {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Smoliński Jan Białe 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego {Kulpa, Łąkorz; tablica pomordowanych – cmentarz w Łąkorzu oraz wspólna mogiła ofiar mordu osady Białe na cmentarzu w Łąkorzu}.
Sochacki Bernard Wonna 1952 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 24 II 1907 r. Mieszkaniec Wonny. Przymusowo wciągnięty do wojska niemieckiego. Zesłany następnie na Syberię na okres 2 lat i 8 miesięcy. Zmarł 3 IV 1952 r. w wieku 45 lat. Ofiara w wyniku wycieńczenia pobytu na Syberii. {CATL}.
Sochacki Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Sołobodowska Marta Bratian 1939 Rozstrzelani
Sołobodowski Antoni Lubawa 1939 Rozstrzelani Ur. 8 I 1866 r. w Radomnie. Posiadał gospodarstwo ok. 25 ha na „Taborach” w Radomnie. Miał on zatarg (spór o drogę) z Ferdynandem Wolffem, z którym wygrał sprawę sądową. Prawdopodobnie F. Wolff „polecił” aresztować A. S. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w Lubawie. {A. K., Czarny czwartek, s. 45 – 46}.
Sołobodowski Feliks Bratian 1939 Rozstrzelani
Sparzak Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Staszyński Alojzy Niemcy 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Zabrany do niemieckiego wojska. Zginął w czasie bombardowania pociągu. {AD MEMORIAM}.
Stecka Franciszek Menszykowo-Litwa 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 31 V 1904 r. Mieszkał i pracował w majątku w Linowcu. Przez Niemców wciągnięty do organizacji TOD, w której budował drogę na Litwie. Zginął 25 X 1943 r. na Litwie w Menszykowie mając 39 lat. {AD MEMORIAM}.
Stern Franciszek Majdanek 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Stern Anna (Ster?) - miejsce nieznane 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Straszewski Leon - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Stryjewski Aleksander - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Strzelecki Stanisław Wonna 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 18 III 1926 r. Mieszkaniec Wonny. W wyniku walk rosyjsko – niemieckich Rosjanie rannego Stanisława zabrali rzekomo do polowego szpitala. Zginął od strzału w tył głowy.{CATL}.
Strzelecki Walenty Wonna 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 20.02.1896 r. Zginął 21 I 1945 r. na swoim podwórku raniony śmiertelnie odłamkiem z armaty w wyniku walk rosyjsko - niemieckich. {CATL}.
Suchodolski Walerian - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Suszyński Bronisław Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 33 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Suszyński Jan Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 45 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina
Świątkowski Julian Węgry 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Synoradzki Jan Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. w 1891 r. w Berlinie, Do Policji Państwowej wstąpił w 1920 r. Służbę pełnił m.in. na Posterunku w NML. 16 II 1938 r. przeniesiony do Komendy Powiatowej PP w Tczewie. {Lichota, Policja, s. 43}.
Sypniewski Kazimierz - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Szarmach Gertruda Iława 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Szczepańska Jadwiga - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Szczepańska Kunegunda - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Szczepański Ludwik Modlin 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Szczepański Ludwik - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Szechlicki Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) żył 22 lata
Szpanowski Józef Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 54 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Szramka Antoni - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Szudziński Leonard Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Szwarc Kazimierz Tobruk 1942 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Szwarc Tomasz Wenecja 1944 Rozstrzelani Ur. w 1888 r. – miał 56 lat. Mieszkaniec Lorek. Rozstrzelany 9 XI 1944 r. {AD MEMORIAM}.
Szych Antoni Wielkie Bałówki 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Wielkich Bałówek. Rozstrzelany 10 X 1939 r. {Grabowski, Z dziejów Kurzętnika}
Szydłowska Helena - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Szymański Michał ZSRR 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. w 1918 r. Mieszkaniec Grodziczna. Pracował w piekarni w Lubawie. Zaciągnięty do wojska niemieckiego – został ranny. Zginął na warcie 20 IV 1944 r. w wieku 26 lat. {AD MEMORIAM}.
Szymański Władysław Albania 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Wcielony do wojska niemieckiego w 1944 r. Zginął w Albanii mając 26 lat. {AD MEMORIAM}.
Szyński Jan Trzcin 1944 Rozstrzelani Ur. 11 X 1892 r. Rozstrzelany 12 XII 1944 r. w Trzcinie.{pomnik w Trzcinie; pomnik na cmentarzu w Mrocznie}.
Szypczyński Edmund - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Sławiński Jan Niemcy 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 16 III 1924 r. Mieszkaniec i pracownik majątku w Montowie. Zmobilizowany do wojska niemieckiego w 1943 r. – miał 20 lat. {AD MEMORIAM}.
Sławiński Wacław Tułowice 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 17 IV 1919 r. Mieszkaniec Linowca – szofer PP Kaweczyńskich, następnie dr. med. L. Brasse w Lubawie. W 1935 r. zaciągnął się do floty handlowej w Gdyni. Jako plutonowy bierze udział w kampanii wrześniowej. Poległ w 1939 r. Pochowany został w Trojanowie k. Sochaczewa. {AD MEMORIAM}.
Słupski Franciszek - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {Skarlin – pamiątkowa tablica na murze kościoła: Padli z rąk okupanta 1939 – 1945}
Słupski Kazimierz Żyrardów 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Templin Stanisława - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Tiede Otto - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Tobolewski Mieczysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Tablica pamiątkowa w Gryźlinach
Tomaszewski Józef Twer 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 3 III 1896 r. Należał w 1922 r. do pierwszych maturzystów w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Lubawie. W 1924 r. był kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Jamielniku, a przed wybuchem wojny kierownikiem szkoły w Wonnej. Został zmobilizowany w 1939 r. do 8 bat. Saperów w Toruniu. Dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem w Starobielsku. 2 V 1940 r. został wywieziony z obozu i zamordowany przez NKWD w Twerze. {Szews, t. II, s. 227.}.
Turowski Alfons Stutthof 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Turowski Bernard Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 5 III 1919 r. w Gdańsku. Bezrobotny. Ostatnie miejsce zamieszkania NML. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 47; pomnik Nawra}.
Urban Bronisław ZSRR data nieznana Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec Hermanowa. {W. Jastrzębski, W dalekim}.
Urbańska Apolonia - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Urbańska Stefania - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Urbański Kazimierz Linowiec 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Jako 12-letni chłopiec rozerwany granatem w Lasku Bagińskich 8 IV 1945 r. {AD MEMORIAM}.
Urlicki Paweł - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Urlicki Stanisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Wachowski Józef Sachsenhausen 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 12 III 1903 r. w Osieczu, pow. Włocławek. Kształcił się w Progimnazjum w NML. Prowadził lekcje j. polskiego w latach 1917-1918 na tajnych kompletach w NML. Filomata. Na Uniwersytecie Poznańskim uzyskał tytuł doktora filozofii. Pracował w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu. Aresztowany jesienią 1939 r. – był więziony w Forcie VII w Toruniu. Zginął 18 IV 1940 r. w Sachsenhausen. {A. K., Ludzie, s. 400}.
Wachowski Teodor Lubawa 1939 Rozstrzelani Ur. 9 XI 1883 r. w Bresznie, pow. Starogard. Ostatnie miejsce zamieszkania Nowy Dwór. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. {A. K., Czarny czwartek, s. 47 – 48- tu błąd imię Franciszek, a winno był Teodor, s. Franciszka; pomnik Nawra}.
Wadecki B. - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Wardowska Kunegunda - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wardowska Zofia - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wardowski Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wardowski Czesław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wardowski Franciszek Bratian 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Waruszewski Klemens - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wasyluk Marcin - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Watkowski Skarlin 1944 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym
Weimer Franciszek ZSRR (Ural) 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Werner Franciszek - -- Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Wesołowska Bernadetta Toruń 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 20 XI 1932 r. Zmarła 24 XII 1941 r. w Szmalcówce – Toruń. {AD MEMORIAM}.
Widomski H. - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Wieczerzycki Konstanty - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wilk Mieczysław ps. Cegła - miejsce nieznane 1946 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Członek oddziału „Cichego”. Zginął 9 VIII 1946 r. {strona internetowa : Fundacja Kwartalnika Wyklęci}.
Wilmowicz Konrad - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Wiśniewski Bernard - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Wiśniewski Bronisław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Ur. 1889. Mieszkaniec Wonny. Nie odnaleziono zwłok. {CATL}
Wiśniewski Bronisław Kampania Wrześniowa 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 1914 r. – syn Bronisław. Mieszkaniec Wonny. Podoficer służby czynnej. Zginął w kampanii wrześniowej. {CATL}.
Wiśniewski Józef Niemcy 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. 27 II 1919 r. Mieszkaniec Linowca. Wcielony do wojska niemieckiego. Zginął 11 III 1944 r. w Zielkau k. Stuttgartu. {AD MEMORIAM}.
Wiśniewski Klemens - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wiśniewski Piotr Lorki 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Ur. w 1909 r. Mieszkaniec Lorek. Ranny w bitwie nad Bzurą. 3 dni leżał na polu bitwy wiążąc nogę, by nie umrzeć z upływu krwi. Ujęta ta noga nigdy się nie zagoiła. Zmarł na gangreną w 1943 r. Miał 34 lata. {AD MEMORIAM}.
Witkowiak Władysław Kalinin 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 24 I 1895 r. w Sokolnikach Wielkich. W szeregach Policji znalazł się w 1919 r. m.in. w Komendzie Powiatowej w NML. Następnie był komendantem posterunku w Brodnicy. Przodownik PP.{Lichota, Policja, s. 43}.
Witkowski Franciszek Stutthof 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Witkowski Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Wojciechowski Klemens Włochy 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Woźnicki Józef Bydgoszcz 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Woźniewski Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Woźniewski Henryk Nierzyn 1943 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Wroszkowski Jan Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 55 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}
Wrzesiński Władysław Płońsk 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Zmobilizowany do Wojska Polskiego w 1939 r. Został ranny w obronie Modlina. Zmarł w szpitalu w Płońsku.
Wrzosek Kazimierz - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych - cmentarz w Łąkorzu}.
Wrzosek Kazimierz Warszawa 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. {Kulpa, Łąkorz}.
Wrzosek Władysław - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wysocki Bernard - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Wysocki Józef - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Zaborowski Henryk - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Zabłocki Anastazy - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) brak danych
Zabłocki Leon Wielkie Bałówki 1939 Rozstrzelani Mieszkaniec Wielkich Bałówek. Rozstrzelany 10 X 1939 r. {Grabowski, Z dziejów Kurzętnika}.
Zacharska Marta - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) Pomnik Radomno
Zadura Paweł - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) zginął na terenie Generalnego Gubernatorstwa w 1939 r.
Zagórski Jan Lubawa 1939 Rozstrzelani Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Skarlinie – ofiara rozstrzelania 2 XI 1944 r. za udział w ruchu podziemnym.
Zakrzewska Anastazja Stutthof 1944 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Zakrzewski Franciszek Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 54 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}.
Zakrzewski Klemens ZSRR 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Zalewski Skarlin 1944 Rozstrzelani
Zalewski Ignacy Bydgoszcz 1941 Zamęczeni w obozach i więzieniach
Zamek - Gliszczyński Jerzy Charków 1940 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Ur. 22 II 1907 r. w Krzemieniewie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu. Został zmobilizowany w 1939 r. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Zginął w kwietniu 1940 r. w Charkowie. { w. Jastrzębski, Katyń, s. 112 – 113}.
Zawadzki Alfons Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 14 X 1914 r. w Mikołajkach k. NML. Prowadził zlewnię mleka w Wawrowicach. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 48 – 49}.
Zawadzki Jan - miejsce nieznane 1939 Rozstrzelani
Zdrojewska Genowefa ZSRR 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego
Zdunowski Jan Ostaszewo 1944 Rozstrzelani Ur. 22 VI 1909 r. – miał 35 lat. Mieszkaniec Ostaszewa. Aresztowany i rozstrzelony 16 XI 1944 r. w Ostaszewie. {AD MEMORIAM}.
Zieliński Franciszek Jamielnik data nieznana Rozstrzelani Pracownik na gospodarstwie u Państwa Malinowskich w Jamielniku. Właścicielka gospodarstwa oskarżyła F. Zielińskiego o kradzież kury. Niemcy „za karę” zabili F. Zielińskiego. {CATL}.
Zieliński Konrad - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Zieliński Władysław Francja 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Urodził się w 1908 r. Mieszkaniec Wonny. Uciekł z niewoli niemieckiej. Wstąpił do polskiego wojska. Zginął na froncie we Francji. {CATL}.
Ziółkowski Teodor Sybir 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Właściciel baru na dworcu w Montowie. Aresztowany przez Rosjan zostaje wywieziony na Sybir, gdzie umiera w 1945 r. {AD MEMORIAM}.
Żmijewski Stutthof data nieznana Zamęczeni w obozach i więzieniach Ofiara wojny z terenu parafii Tereszewo.
Żuchowski Bernard Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 58 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}.
Żuchowski Jan ZSRR 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Mieszkaniec Ostaszewa. Wojna go zastała w czynnej służbie wojskowej. W czasie ucieczki zastrzelony przez oficerów niemieckich w październiku 1939. {AD MEMORIAM}.
Żuralski Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Żurański Franciszek I - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Żurański Franciszek II - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Żurański Jan - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Żurański Konrad - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Żurański Ludwik - - Osoby, które zginęły z nieustalonych przyczyn (data i miejsce śmierci nieznane) {tablica pomordowanych Mroczno}.
Żurawski Józef Nowe Miasto Lub. 1939 Rozstrzelani Ur. 14 II 1891 r. w Parzenczewie. Zawód-mechanik. Rozstrzelany 7 XII 1939 r. w NML. {A. K., Czarny czwartek, s. 49; pomnik Nawra tu błąd: Nawra}.
Zwoliński Franciszek Charków 1945 Ofiary totalitaryzmu stalinowskiego Mieszkaniec parafii Skarlin w wieku 49 lat deportowany w 1945 r. do ZSRR - okolice Charkowa {tablica na krzyżu – pomniku w centrum Skarlina}.
Łątkowski Ludwik - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Łątkowski Teofil - miejsce nieznane 1939 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych
Ławniczak Józef Nawra 1939 Rozstrzelani Pomnik Nawra
Łazarewicz Bernard Warszawa 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Łazarewicz Tadeusz Warszawa 1944 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych Pomnik Nawra
Łazowski Julian Oranienburg 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Pomnik Nawra
Łosiński Bernard Sachsenhausen 1940 Zamęczeni w obozach i więzieniach Ur. 20 V 1865 r. w Wielu. Filomata. Był wikariuszem w Kamieniu, Lipuszu, Przodkowie, Skarlinie, Lubawie. W okresie od 1895 – 1895 był administratorem w Tylicach, a w latach 1895 – 1897 wikariuszem katedralnym oraz prokuratorem w Seminarium Duchownym. Od 31 marca 1897 r. do 1939 r. był proboszczem w parafii Sierakowice. Zakładał i był członkiem wielu organizacji. W latach 1903, 1907, 1912 posłował przez trzy kadencje do sejmu pruskiego. Działał w Obozie Wielkiej Polski. Aresztowany 7 IV 1940 r.-
Ługowska Zofia Potulice 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach W chwili aresztowania miała 70 lat i wkrótce zmarła. {AD MEMORIAM}.
Ługowski Józef Potulice 1943 Zamęczeni w obozach i więzieniach Zmarł w Potulicach w 1943 r. {AD MEMORIAM}.
Ługowski Zbigniew Potulice 1942 Zamęczeni w obozach i więzieniach Zmarł wieku 3 lat. {AD MEMORIAM}.
Łukaszewska Aleksandra Nowe Miasto Lub. 1945 Polegli na polach bitew i w wyniku działań wojennych