Porozumienie Dwóch Samorządów

Pomimo krótkiego okresu, jaki Gmina Nowe Miasto Lubawskie miała na realizację zadania pod nazwą "Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", prace pomyślnie ukończono w terminie- w grudniu 2021 r. Partnerem w realizacji zadania była Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, która na mocy porozumienia zawartego między samorządami w 2019 roku sfinansowała połowę kosztów realizacji nieobjętych dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość otrzymanego dofinansowania z ministerstwa to 150 tys. zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 218 755,50 zł.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski i Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank podpisali porozumienie dotyczące opieki nad pomnikiem w Nawrze. 24 listopada 2019 r.

W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na pozostały zaplanowany zakres prac:
- rozbiórkę istniejącego murku z tabliczkami imiennymi - montaż nowych tablic, na których umieszczone zostaną dane poległych,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika poprzez wykonanie nowych terenów zielonych, miejsc postojowych, ławek, koszy na śmieci,
- wykonanie oświetlenia terenu i pomnika,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia pomnika i placu przed aktami wandalizmu.
 
Przygotowana została lista ofiar, których nazwiska, wraz z krótkimi biogramami, znajdą się na nowych tablicach na placu przy pomniku. O pomoc w aktualizacji nazwisk Gmina Nowe Miasto Lubawskie zwróciła się do wszystkich samorządów Powiatu Nowomiejskiego oraz do mieszkańców powiatu.