Plac Ofiar Totalitaryzmów. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze - II etap

        Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze - II etap
 
Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze jako kontynuacja zadania pn. "Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Zakres wniosku obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego murku z tabliczkami imiennymi i wykonanie nowych tablic;
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika poprzez wykonanie terenów zielonych, utwardzenie terenu i wyznaczenie miejsc postojowych, ławek, koszy na śmieci wraz z infrastrukturą techniczną;
- wykonanie oświetlenia terenu i pomnika;
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia pomnika i placu przed aktami wandalizmu.
 
        Wnioskodawca dysponuje zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków programem prac konserwatorsko-restauratorskich dla pomnika "Ściana Śmierci" w Nawrze oraz projektem budowlanym. Ogólną koncepcją jest stworzenie infrastruktury wokół pomnika pt. "Ściana Śmierci" wykonanego przez Ryszarda Wachowskiego zlokalizowanego w miejscowości Nawra w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie na granicy z gminą miejską Nowe Miasto Lubawskie. Pomnik jest najważniejszym obiektem w Powiecie Nowomiejskim oddającym cześć Polakom, którzy poświęcili własne życie za wolność Ojczyzny. Jest to miejsce zbiorowej pamięci znane wszystkim mieszkańcom Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. Położenie pomnika w Nawrze jest wyjątkowe. Lokalizacja obiektu to wzgórze na terytorium Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ale widoczne z dużej części miasta Nowe Miasto Lubawskie. Oświetlenie pomnika zaplanowane w ramach wniosku o dofinansowanie nada temu miejscu absolutnie wyjątkowy i doniosły charakter i spowoduje bardziej trwałą obecność w świadomości mieszkańców miasta, gminy i okolic. Rezultatem realizacji zadania jest przywrócenie doniosłego znaczenia i nadanie właściwej rangi temu ważnemu dla lokalnej historii miejscu pamięci.

        Przewidywana wartość inwestycji wynosi 950 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 931.000,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2024 roku.